ของขวัญปีใหม่ 2567 ตรึงราคาหมูวันพระสุดท้ายพรุ่งนี้

ของขวัญปีใหม่ 2567 ตรึงราคาหมูวันพระสุดท้ายพรุ่งนี้

สมาคมการค้าผู้เพาะพันธุ์สุกรใต้ ประกาศแช่แข็งราคาสุกรฟาร์มในวันพระสุดท้ายก่อนปีใหม่ มีผล 27 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 สมาคมผู้ปลูกสุกรภาคใต้ได้ประกาศราคาแนะนำสำหรับสุกร

วันพระ 27 ธันวาคม 2566
หมูขุนที่ฟาร์ม ราคา 74 บาท
หมูครึ่งราคา 84 บ
สายพันธุ์พ่อแม่ถูกตัดออก ราคา 1,44 บ.
ลูกหมู 16กก. ราคา 1,800+74บ

ซึ่งเป็นราคาเทียบเท่าวันพระ 20 ธันวาคม 2566 ที่ประกาศขึ้นราคาหมูที่ฟาร์มอีก 4 บาท ในทุกภูมิภาค เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาในช่วงปิดเทอมและปีใหม่ ปี เทศกาลปีกำลังใกล้เข้ามา ส่งผลให้การบริโภคในภูมิภาคดีขึ้น

ขณะที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติรายงานสถานภาพตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 50/2566) เนื่องในวันพระที่ 20 ธันวาคม 2566 ตามที่มีทั้งการตกลงราคาและขึ้นราคา กิโลกรัมละ 2 ถึง 4 บาท ไม่สม่ำเสมอในแต่ละภาค ดังนี้

ภาคตะวันตก ราคาคงที่กก.ละ 68 บาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราคาคงที่ กก.ละ 72 บาท
ภาคเหนือ ราคาคงที่กก.ละ 74 บาท

ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น 2 บาท เป็น 72 บาทต่อกิโลกรัม
ภาคใต้เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 4 บาท จาก 70 บาท เป็น 74 บาท

ส่วนหมูขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 : 1,600 บาท บวก/ลบ 68 บาท